Відповідь вчених Національного заповідника "Софія Київська" спікерам Прес-конференції щодо проблеми нової інтерпретації заснування Софійського собору

Повідомляємо, що інформація, надана спікерами Прес-конференції  з проблеми нової інтерпретації заснування Софійського собору у Києві (О. Толочком, Т. Бобровським, Г. Івакіним, І. Дорофієнко, Н.Козаком), що відбулася в УНІАН  17.06.2010 р.,  свідомо спотворює наукову концепцію  вчених Національного заповідника „Софія Київська”,   паплюжить його діяльність та  є такою, що знаходиться у протиріччі з Указом Президента від 11 червня  № 682/2010.

Концепція запропонованого вченими заповідника датування Софійського собору 1011 – 1018 рр. спирається на серйозну наукову базу, в основі якої – результати багаторічного  комплексного дослідження пам’ятки. Цю концепцію було захищено у кандидатській та докторській дисертаціях професора Н.Нікітенко, затверджених Вищими атестаційними  комісіями Росії та України й широко оприлюднено у фундаментальних наукових працях дослідниці. Дана концепція підтверджена результатами новітніх досліджень графіті на стінах собору, які здійснює к.і.н. В. Корнієнко, який є автором наукової монографії та багатьох статей з цієї проблематики, опублікованих  в українських і зарубіжних академічних виданнях. Натомість  у  названих вище спікерів прес-конференції немає ані фундаментальних праць по Софії Київській, ані досвіду її  комплексного  поглибленого вивчення. 

Висловлені на адресу заповідника звинувачення  у „некомпетентності керівництва заповідника у справах збереження та вивчення Софійського собору як унікальної пам’ятки всесвітнього значення...”, „пошкодженні витвору стародавнього мистецтва...”, „неконтрольованій «реставрації» настінного живопису собору” є поширенням недостовірної інформації, яка не має юридичних доказів.