Нікітенко Надія Миколаївна

NNNik.jpg

Народилась у грудні 1944 року в Києві. Закінчила Історичний факультет Київського державного університету ім Т. Шевченка. Історик-культуролог, д.і.н., професор, заслужений працівник культури України. Працює в Заповіднику з 1977 р. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію "Историческая проблематика в росписи Софии Киевской" (Институт всеобщей истории РАН). У 2002 р. захистила докторську дисертацію "Русь і Візантія в монументальному комплексі Софії Київської: історико-соціальний та етноконфесійний аспекти" (Інститут української археографії та джерелознавства ім М. С. Грушевського НАН України). Комплексно досліджує Софію Київську як феномен духовної культури та унікальне історичне джерело. Відкрила та всебічно обґрунтувала факт виникнення Софії в 1011 – 1018 рр., на зламі правління хрестителя Русі Володимира Великого і його сина Ярослава Мудрого. Автор 15 монографій і книжок та понад 200 статей. Серед її монографій – «Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика» (К., 1999), «Собор Святої Софії в Києві» (К., 2000), «Свята Софія Київська: історія в мистецтві» (К., 2003), «Святая София Киевская» (К., 2008), «Собор Святой Софии в Киеве» (М., 2008). Нагороджена Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2004), Орденом преподобного Агапіта Печерського Української Православної Церкви (2007), вищою суспільною нагородою України «Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» (2010).

Nadia Nikitenko born in 1944 She is a historian, culture expert, Doctor of Historical Sciences, professor and Honoured Worker of Culture of Ukraine. She has been working in the Preserve since 1977. She studies St. Sophia as a phenomenon of spiritual culture and unique historical source. She discovered and thoroughly proved the fact of origin of St. Sophia of Kyiv in 1011 – 1018, at the turn of rule of Volodymyr the Great, Baptizer of Rus and his son Yaroslav the Wise. Nadia Nikitenko is the author of 15 monographs, books and more than 200 articles. Among her monographs are: “Rus and Byzantium in the Monumental Complex of St. Sophia of Kyiv: Historical Problematics”, “St. Sophia Cathedral in Kyiv”, “Saint Sophia of Kyiv: History in Art”, “Saint Sophia of Kyiv”, “The Cathedral of St. Sophia in Kyiv”.